Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2018

matkaboskazuposka
12:36
5322 90d0 300
Reposted fromxanth xanth
matkaboskazuposka
12:36
5323 64f2 300
Reposted fromxanth xanth
matkaboskazuposka
12:35
7926 1a8d 300
matkaboskazuposka
12:31
4494 c0c4 300
Reposted fromtfu tfu viaPaseroVirus PaseroVirus
matkaboskazuposka
10:49
4380 0787 300
Reposted fromtfu tfu

April 09 2018

matkaboskazuposka
11:41
5217 7b5c 300
spoko mordeczko
Reposted fromkopytq kopytq viasiostrzyca siostrzyca
matkaboskazuposka
11:41
1554 5407 300
Reposted fromsavatage savatage viasiostrzyca siostrzyca

April 06 2018

matkaboskazuposka
12:31
5921 09ee 300
Reposted fromtfu tfu
matkaboskazuposka
12:31
5932 ad4a 300
Reposted fromtfu tfu
matkaboskazuposka
11:09
4180 36d7 300
Reposted fromcathandcat cathandcat viahysterie hysterie
matkaboskazuposka
11:08
3481 6278 300
Reposted fromsarazation sarazation viahysterie hysterie
matkaboskazuposka
10:16
1778 a65e 300
Reposted fromMatalisman Matalisman viaertai666 ertai666

April 04 2018

matkaboskazuposka
12:02
1057 d010
Reposted fromsavatage savatage
matkaboskazuposka
11:18
1262 35c5 300
Reposted from4777727772 4777727772
matkaboskazuposka
09:49
Reposted frompffft pffft viapervking pervking

April 03 2018

matkaboskazuposka
10:04
8736 0d4b 300
Reposted fromPoranny Poranny viatheoristpl theoristpl

April 02 2018

matkaboskazuposka
21:46
9495 fbe7 300
Reposted fromTierraDelFuego TierraDelFuego
matkaboskazuposka
21:46
“Jestem zmęczona. Naprawdę nie chcę już tak żyć. Jestem zmęczona udawaniem, że wszystko gra, bo wcale tak nie jest. Za każdym razem, kiedy się uśmiecham, czuję się tak, jakbym się oszukiwała, ale nie wiem, jak inaczej żyć.”
— Colleen Hoover
matkaboskazuposka
21:44
0171 85c9 300
Reposted fromolgens olgens viaoll oll
matkaboskazuposka
21:40
0753 d07c 300
Reposted fromMatalisman Matalisman viaPaseroVirus PaseroVirus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl